通告:归还及分发政府贷书事宜


致:全体家长                                                                                                                                Tarikh                      : 22 Oktober 2012
Semua ibu bapa/penjaga


Tuan / Puan,


归还及分发政府贷书事宜  PEMULANGAN DAN EDARAN BUKU SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)


1.  收回及分发政府贷书  Pemulangan dan Edaran Buku-buku SPBT
     日起至1024日,本校将收回学生政府贷书,并于1029日至112日分发2013年贷书给学生。
      Untuk makluman, pihak sekolah akan mula mengutip balik buku-buku SPBT yang dipinjam oleh murid-murid mulai sekarang hingga   
      24 Oktober 2012.  Buku-buku SPBT bagi tahun 2013 akan diedarkan pada 29 Oktober 2012 hingga 2 November 2012.

2.  在归还有关借贷的书本之前,请各位家长注意以下事项:
      Sehubungan itu, adalah diminta memberi perhatian dan kerjasama mengenai perkara-perkara berikut :
2.1  归还前,课本务必保持完整无损,并用绳子捆绑后才归还。
         Buku-buku pinjaman SPBT hendaklah dijaga agar berada dalam keadaan baik, kemas dan bersih sebelum dipulangkan.  Diminta 
         buku-buku diikat kemas semasa hendak dipulangkan.
2.2  如有损坏,在归还前请做修补。
         Jika terdapat kerosakan kecil, hendaklah dibaiki sebelum dipulangkan.
2.3  如有遇到课本页数遗失,必须自己做复印,然后将有关书本修补好。
         Jika berlakunya kehilangan sesuatu mukasurat, maka hendaklah diganti dengan fotostat mukasurat yang hilang itu.
2.4  如有遗失,须照书价赔偿。
         Sekiranya berlaku kehilangan, bayaran ganti rugi akan dikenakan seperti harga buku berkenaan.
2.5  有关课本将会借贷于明年的学子们,因此非常希望好好照顾有关课本。
         Buku-buku SPBT yang dipulangkan akan digunakan oleh murid-murid tahun akan datang.  Oleh yang demikian, menjaga  buku- 
         buku tersebut supaya ia dalam keadaan baik dan boleh digunakan lagi sangat-sangatlah diharapkan.

3.  2013年三年级贷书事宜  Pengedaran Buku SPBT Tahun 3 bagi Sesi Persekolahan 2013
     明年三年级将以新的标准课程取代目前的课程,校方正陆续收到政府贷书的供应。 因此,三年级政
     府贷书将分阶段,将收到的贷书课本分发给学生。
       Buku SPBT Tahun 3 (2013) telah digantikan dengan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang baru.  Pembekalan Buku-
       buku SPBT sedang dilaksanakan.  Oleh yang demikian, Buku SPBT Tahun 3 akan diedarkan kepada murid berperingkat-peringkat
       sebaik sahaja dibekalkan.

谨此通知。谢谢!
Sekian, terima kasih.                                                                                                 


BERKHIDMAT UNTUK NEGARA


Saya yang menurut perintah,